Audyty

Audyty IT

Przegląd efektywności operacyjnej

RODO – audyt, wdrażanie dyrektywy

Prowadzimy audyty efektywności operacyjnej, audyty systemów informatycznych, audyty bezpieczeństwa informacji oraz przegląd gotowości organizacji do wdrożenia zaleceń wynikających z dyrektywy RODO.

Metody projektowe przeglądu efektywności operacyjnej OER, wg metodologii Six Sigma, Lean Management i inne. Metodyka projektu przeglądu zgodności z RODO obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • Audyt wstępny
  • Analiza ryzyka
  • Adaptacja procesów biznesowych do wymogów ustawowych (rekomendacje)
  • Modyfikacja systemów informatycznych w celu zapewnienia zgodności (rekomendacje)
  • Przygotowanie procedur ochrony i przetwarzania danych osobowych
  • Szkolenia pracowników
  • Audyt końcowy

W ramach przeglądu zgodności organizacji z wymaganiami RODO oferujemy również nadzór nad implementacją rekomendowanych zmian – procesów biznesowych i systemów informatycznych przedsiębiorstwa.

Nasi konsultanci posiadają doświadczenie w prowadzeniu projektów dla dużych firm międzynarodowych, jak również w sektorze publicznym i akademickim.

Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania szczegółowej oferty audytu.

 

Back to Top